Nedan visas en karta som visar var (så vitt jag vet) begreppet "Pumla" används i vårt avlånga land. Hoppas att du kan hjälpa mig att komplettera den med nya platser.

Pumlans spridning